Stadgar för sektioner

  • Sällskapets huvudsakliga verksamhet bedrivs inom dess sektioner, som har till uppgift att bevaka och främja forskning, utbildning och utveckling inom sina ämnesområden. Antalet sektioner fastställs av fullmäktige. Sektion ska vara riksomfattande och bereda utrymme även för yngre och blivande läkare.
  • Sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i Sällskapet.
  • Sektionerna bör särskilt beakta möjligheten att genom egna stadgeändringar skapa utrymme för subsektioner.
  • Ny sektion får bildas inom ämnesområden som vunnit allmänt erkänd självständig ställning.
  • Ledamot i styrelse ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet, och övriga medlemmar bör vara medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet.
  • Uppgift om sektionens styrelseledamöter ska meddelas Sällskapet omedelbart efter förrättade val.
  • Stadgeändring fastställs av nämnden.

§ 35 och § 36 Sällskapets stadgar

Ansökan

Ansökan med motivering varför verksamheten inte kan bedrivas inom redan etablerad sektion, stadgar, verksamhetsberättelse / ekonomisk redogörelse över de senaste två åren samt medlemsförteckning mejlas till susann.asplund(at)sls.se

Efter kontroll att ansökan uppfyller Sällskapets stadgekrav skickas ansökan för yttrande till Sällskapets sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut. 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.