Remissvar: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Till Läkemedelsverket 2023-08-06

Läs hela remissvaret här.