Remissvar: Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:7 (dnr 4.1-130132023)

Till Socialstyrelsen 2023-06-21

Läs hela remissvaret här.