Remissvar: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

Till Socialstyrelsen 2023-02-22

Läs hela remissvaret här.