Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Till Läkemedelsverket 2023-11-13

Läs hela remissvaret här.