Remissvar Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur SOU 2021:71 (S2021/06163)

Till Socialdepartementet 2022-02-07