Remissvar Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSV2020-8962)

Till Transportstyrelsen 2021-04-01

Läs hela remissvaret här