Remissvar: Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, dnr 3.1.1-2021-084448

Till Läkemedelsverket 2021-10-31

Läs hela remissvaret här.