Remissvar: Förslag att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel (dnr3.1.1-2021-045856)

Till Läkemedelsverket 2021-08-20

Läs hela remissvaret här.