Remissvar: Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLFFS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel (Dnr 3.1.1-2020-098941)

Till Läkemedelsverket 2021-01-14

Läs hela remissvaret här