Remissvar: 15 nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2020-03-31

Läs hela remissvaret här