Remissvar: Nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, dnr 3.1.1-2020-055026

Till Läkemedelsverket 2020-06-24

Läs hela remissvaret här