Remissvar: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskrifter), dnr 3.1.1-2020-023502

Till Läkemedelsverket 2020-06-11

Läs hela remissvaret här

Läs yttrande från Svensk Njurmedicinsk Förening här