Remissvar: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, dnr 3.1.1-2020-052245

Till Läkemedelsverket 2020-06-24

Läs hela remissvaret här