Remissvar: Digifysiskt vårdval SOU 2019:42 (S2019/04058/FS)

Till Socialdepartementet 2020-01-22

Läs hela remissvaret här