Förslag till föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning och föreskrifter om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken, dnr 4.1-7416/2019.

Till Socialstyrelsen 2019-04-17

Läs hela remissvaret här