Remissvar Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningaröver narkotika 3.1.1-2018-068201

Till Läkemedelsverket 2018-09-27

Läs hela remissvaret här