Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (Dnr: 3.1.1-2018-044955)

Till Läkemedelsverket 2018-06-27

Läs hela remissvaret här