Remissvar

Vi påverkar hälso- och sjukvårdens utvecklingen genom vårt remissarbete. Ta del av SLS inlämnade remissvar.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92