Professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro

Jonas F Ludvigsson

Vetenskaplig sekreterare och ordförande i SLS programkommitté

program@sls.se