Viktig information för dig som medlem inför 2021

Den 1/1 2021 trädde den största organisationsförändringen på över 50 år i SLS ikraft. Vi fick en ny medlemskategori: medlemsförening. Varmt välkomna alla nya medlemmar som nu blir föreningsanknutna medlemmar i SLS – tillsammans stärker vi professionens röst.

Villkoren för att bli medlemsförening är samma som för nuvarande sektioner. Av SLS 66 sektioner blir 40 medlemsföreningar den 1 januari 2021, se lista nedan.

Ytterligare ett antal sektioner har antagits som medlemsförening av SLS fullmäktige och blir det den 1 januari 2022 respektive 2023. Av övriga sektioner har flera aviserat att de ska ansöka om att bli medlemsföreningar.

Medlemsavgiften och inflytande i SLS fullmäktige blir proportionell till antalet läkarmedlemmar i föreningen. För 2021 baseras medlemsavgiften på en schablon om 140 kr per läkare. Samtliga medlemmar i medlemsföreningen blir medlemmar i SLS, s.k. föreningsanknuten medlem och har samma förmåner som dagens individuella medlemmar, bland annat

  • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris  
  • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (styrs av stiftelsernas reglementen)
  • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
  • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris.

Medlemmar med annan yrkesbakgrund än läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS.

Läkare som vill vara medlem i SLS går via medlemskap i en medlemsförening. Alla läkare har emellertid inte en naturlig tillhörighet till en specialitet eller förening som blir medlemsförening. Likaså finnas det läkare som vill vara en del av SLS men, av olika skäl, inte vill vara medlem i en medlemsförening. Därför kvarstår möjlighet till individuellt medlemskap i SLS för läkare och andra relevanta yrkesgrupper.  

Varför genomför SLS den här förändringen?
För att stärka interndemokratin och den solidariska finansieringen av SLS verksamhet. För att renodla SLS roll som moderförening och skapa starkare incitament för nuvarande sektioner att bestämma inriktning i SLS verksamhet. För att skapa en modern, stark och effektiv organisation som kan stötta medlemmarna i sin läkargärning men också hälso- och sjukvården att utvecklas i rätt riktning.  

Vad innebär reformen för mig som är individuell medlem i SLS?
Ingen ska ha dubbelt medlemskap. Om du är medlem i någon av de 40 medlemsföreningarna kan du bortse från denna avi då du per automatik blir föreningsanknuten medlem i SLS 2021. Vi har inför aviseringen tagit bort individuella medlemmar i SLS som är medlemmar i någon av de 40 medlemsföreningarna – men vi kan givetvis ha missat någon.

Om du inte är medlem i någon av de 40 medlemsföreningarna men har naturlig tillhörighet till någon av dem kan du själv välja hur du vill tillhöra SLS – antingen blir du medlem i medlemsföreningen och därmed föreningsanknuten medlem i SLS, eller så kvarstår du som individuell medlem i SLS.

Om du inte har naturlig tillhörighet till någon av de 40 medlemsföreningarna kvarstår du som individuell medlem.

Om du har några frågor hör gärna av dig till: medlem@sls.se

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2021
Allergiforskning / Allergologi
Allmänmedicin
Andrologi
Anestesi och intensivvård
Arbets- och miljömedicin
Audiologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Barnkirurgi
Barnläkarföreningen (Pediatrik )
Beroendemedicin
Dermatologi och venereologi
Endokrinologi
Gastroenterologi
Hematologi
Hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Infektionssjukdomar
Kardiologi
Klinisk cytologi
Klinisk fysiologi
Klinisk kemi
Läkemedelslära
Maxillofacialkirurgi
Medicinsk genetik och genomik
Medicinens historia
Medicinsk informatik
Medicinsk Radiologi
Neurologi
Neuroradiologi
Njurmedicin  
Nukleärmedicin
Oftalmologi
Onkologi
Patologi
Reumatologi
Rättsmedicin
Rättspsykiatri
Smärtlindring
Socialmedicin
Thoraxkirurgi
Transplantation

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.