Vikten av en oberoende, vetenskaplig professionsförening

Det finns en enda vetenskaplig, oberoende professionsorganisation som samlar läkarprofessionen över specialitetsgränserna och som stärker läkargärningen, och det är Svenska Läkaresällskapet.

 • SLS samlar hela läkarprofessionen över specialitetsgränserna och stärker läkargärningen.

 • SLS är ingen förhandlingspart, ingen myndighet eller fackförening.

 • SLS behöver inte vara lojal mot någonting annat än SLS kärnvärden och vision om bästa möjliga hälsa för alla genom klinisk och vetenskaplig excellens.

 • SLS värnar medicinen, vetenskapen och beprövad erfarenhet

 • Vid frågeställningar och inför varje förändringsbeslut ska vi alltid fråga oss:”Är det här nya förslaget i vår värderade riktning, eller motverkar det läkargärningens kliniska och vetenskapliga excellens?”

 • Tillsammans blir vi en starkare röst

 • Våra möjligheter att påverka utvecklingen i hälso- och sjukvården stärks när vi gör det tillsammans. Det är av största vikt i en tid då det finns många krafter som vill tränga sig mellan läkaren och patienten.

Vad gör SLS?

 • SLS delar årligen ut 30-40 mkr i forskningsanslag och priser

 • Genomför årligen runt 50 kurser, föreläsningar och möten för att möta behovet av utbildning- och fortbildning i läkarkåren.
  SLS nya programkoncept.

 • Bedriver genom våra sektioner, delegationer, kommittér och arbetsgrupper ett omfattande policy- och påverkansarbete.


Exempel på policy- och påverkansarbete:

 • Professionsbaserad kvalitetsrevision (”Hippokratesrevision”)

 • Barn och ungdomars psykiska hälsa

 • Klimatpolicy


Axplock av andra aktuella policyfrågor SLS arbetar med:

 • Klinisk forskning – SLS bereder riktade insatser för att stimulera kliniker till fortsatt forskning efter disputationFöreskrift om BT – SLS i nära dialog med SoS i arbetet med att ta fram föreskriften 

 • Utlandstjänstgöring som del i ST – SLS bereder insatser för att stärka och tydliggöra att tjänstgöring utomlands ska kunna vara del av ST

 • Fortbildning – SLS arbetar på bred front för det livslånga lärandet och inte minst kontinuerlig kompetensutveckling efter färdig ST

 • Standardiserade vårdförlopp – SLS bereder ett ställningstagande med anledning av ök mellan S-dep och SKL om att sprida SVF till hela sjukvården

 • Medicinska åldersbedömningar – RMV har på inrådan av bland annat SLS accepterat en differentierad felmarginal i åldersbedömningarna

 • Den nära vården – rundabordssamtal med utredaren Anna Nergårdh om forskning i primärvården i februari 2020 

 • ”Hälsans parlament” – samarbete med ledamöter i Socialutskottet kring kommande gemensamma seminarier om levnadsvanor

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.