Vikten av medlemsreformen

Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

Stärker läkarprofessionens röst i samhället

 • Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst.

 • Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlade vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

 • SLS och sektionerna har en unik roll i svensk hälso- och sjukvård
 • Vi är den enda oberoende läkarorganisationen som bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa.

 • Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukhustillstånd får sina behov tillgodosedda.

 • Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess föreningar gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera: I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs vår gemensamma röst mer än någonsin!

Stärker förutsättningarna att bedriva specialitetsövergripande aktiviteter

 • Tillsammans driva fortbildningsfrågan och implementera SLS fortbildningsmodell.

 • Tillsammans arrangera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter som bidrar till läkares livslånga lärande.

Effektivisera och professionalisera administrationen

 • SLS kan erbjuda medlemsföreningar ett tjänsteutbud med administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad. Det kan handla om medlemsregister, hemsida samt hjälp med att arrangera möten.

Stärker den organisatoriska demokratin

 • Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina läkarmedlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på dessa skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM.

 • Att sektionerna utgör basen inom SLS, men i sin tur består av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott.

Har ni frågor om medlemsreformen? Vill ni ha hjälp med att revidera era stadgar?
Kontakta kanslichef Per Johansson
per.johansson@sls.se
08-440 88 88

Ladda ned PPT om medlemsreformen

Ladda ned vår PowerPoint-presentation som beskriver vikten av medlemsreformen och dess praktiska fördelar.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.