”För en starkare professionsröst”

2019-10-19. Per Johansson, kanslichef för Svenska Läkaresällskapet sedan 2016, har daglig kontakt med de sektioner som är Svenska Läkaresällskapet. Inte minst inför medlemsreformen som fullmäktige beslutade om våren 2019. Med SLS vision om att skapa bästa möjliga hälsa för alla, frågar vi Per Johansson vilken roll medlemsreformen har för att SLS fortsatt ska klara av sitt huvuduppdrag?

Medlemsreformen kommer att innebära att SLS får en mycket starkare röst och ökar möjligheten för organsiationen att med större kraft påverka hälso-
och sjukvårdens utveckling.

SLS arbetar för bästa möjliga hälsa för alla genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens och ju fler vi är desto starkare blir professionen. Något som beslutsfattare inom hälso- och sjukvården inte kommer att kunna undangå  eller kringå för den delen.

Vi blir en viktig och reell aktör som kommer att göra vår röst hörd varje gång
förändringar sker som på något sätt hotar läkargärningen eller patient-läkar- mötet. Vägen dit kantas av flera praktiska detaljer som vi i nära dialog med
sektionerna arbetar för att lösa.

Det kan till exempel handla om stadgeändringar, som vi med juridisk expertis på kansliet hjälper sektionerna med. Faktum är att de flesta sektionerna lägger fram den nya formen av medlemskap som förslag till sina årsmöten och ett stort antal har redan röstat ja. De flesta ser att vi med förändringen vill något gott som är till gagn för patienter, för kvalitén i hälso- och sjukvården och att vi vill stärka läkare i deras gärning.

Vikten av en medlemsreform

 

  1. Stärker läkarprofessionens röst i samhället
    Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får professionen i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

  2. Stärker förutsättningarna att bedriva specialitetsövergripande aktiviteter. Tillsammans kan vi med större kraft driva fortbildningsfrågan och arrangera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter som bidrar till läkares livslånga lärande.

  3. Stärker den organisatoriska demokratin
    Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina medlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på sina läkarmedlemmar – skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM.


Läs hela artikeln

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.