"För vetenskaplig & klinisk excellens"

2019-10-18. Vid SLS senaste fullmäktige höll ordförande Britt Skogseid ett brandtal där hon sammanfattade varför både Sveriges patienter och läkarkår behöver en obunden professionsförening av läkare. I hennes tal blev det tydligt varför läkarkåren nu, kanske mer än någonsin, behöver kraftsamla för professionen som sådan.

Vi träffar henne ett halvt år senare när orden har landat och diskussionerna inom sektionerna om vad reformen innebär för dem går vidare. Till syvende och sist handlar det mycket om vad Svenska Läkaresällskapet är och om att kunna uppfylla visionen om bästa möjliga hälsa för alla genom att värna läkarens vetenskapliga och kliniska excellens.

Britt Skogseid menar att Svenska Läkaresällskapet är den arena i Sverige som ger möjlighet att samlas kring läkargärningen per se.

Om du skulle lyfta tre argument varför det behövs en obunden vetenskaplig, professionsförening för läkare, vilka skulle de vara?

– För det första: Det finns bara en enda obunden professionsorganisation som stärker själva läkargärningen, och det är Svenska Läkaresällskapet, svarar
Britt Skogseid. Det är särskilt viktigt i en tid då det finns oerhört många krafter som vill tränga sig mellan läkaren och patienten.

Hon nämner flöden, kötider, ekonomiska styrsystem, fragmentisering, ”mycket köp och sälj”, där patienter räknas som pinnar och där man inte ser till det medicinska utfallet i medicinska åtgärder.

– För det andra är SLS ingen förhandlingspart i samhället utan Läkaresällskapet är vårdprofessionen som går ihop för att värna om medicin som sådan, vetenskap och den samlade kliniska erfarenhet som vi brukar sammanfatta i
begreppet lege artis.

Sedan behöver sektionerna inom SLS ta fram det som är specifikt för varje specialitet, men med den gemensamma utgångspunkten att alla är läkare med en hel del generiska ämnen som etik, vetenskap, kvalitet och utbildning som en matris tvärs över alla sub- och sub-subspecial-
iteter.

– För det tredje är SLS hubben i vårt totala medicinskt vetenskapliga och kliniska kunnande. Och ensam är inte stark. Varje enskild sektion är inte diskussionspart t ex till Socialstyrelsen, SKL och andra myndigheter.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.