Bakgrund till förslaget om en medlemsreform

SLS nämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 om direktiv för en arbetsgrupp för stärkt interndemokrati i enlighet med fullmäktiges beslut. Den har bestått av representanter från sektioner, lokalt läkarsällskap, Kandidat- och underläkarföreningen samt SLS nämnd och kansli och har tagit fram ett förslag till nytt medlemskap i SLS.

Arbetsgruppen har haft tre möten och tre telefonsammanträden under hösten 2018. Ett förslag till nytt medlemskap har utarbetats och presenterades för sektioner, lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen vid ordföranderådet den 1 februari 2019.

Läs mer här

Förslaget har även varit utskickat till SLS vetenskapliga sektioner och lokala läkarsällskap för synpunkter.

Arbetsgruppen
Maria Wolf/Ulrika Elmroth, Allmänmedicin 
Stefan James, Kardiologi
Peter Elbe, Kirurgi 
Henrik Engblom, Klinisk fysiologi 
Per von Hofsten, Oto-rhino-laryngologi, huvud- halskirurgi 
Bengt Jeppsson, Lunds läkaresällskap
Maria Belikova, Kandidat- och underläkarföreningen 

SLS nämnd och kansli
Tobias Alfvén, vice ordförande (sammankallande)
Per Johansson, kanslichef
Agneta Davidsson Ohlson, administratör
Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare (sakkunnig stadgar)

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.