Anmälan till SLS fullmäktigemöte 23 maj 2023

Fullmäktige består av ledamöter i fullmäktige och deras suppleanter, valda av SLS medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och underläkarföreningen eller lokala läkaresällskap, och av representanter utsedda av associerade föreningar. Fullmäktigeledamot/suppleant som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma sektion/lokalt läkaresällskap.

Förklaring till anmälningsalternativen
  • Fullmäktigeledamot: fullmäktigeledamot eller fungerande suppleant med rösträtt.
  • Fullmäktigeledamot suppleant: suppleant som deltar utan rösträtt, dvs. ej ersätter ordinarie ledamot på mötet.
  • Fullmäktigeledamot med fullmakt: fullmäktigeledamot som även kommer ha fullmakt för fler röster i samma förening. Fullmakter mailas till SLS.
  • Representant: Deltagare från associerade förening
Digitalt eller fysiskt deltagande

Jag vill delta på lunchen före mötet

Jag vill delta på efterföljande middag

Jag godkänner hur SLS hanterar mina personuppgifter enligt SLS integritetspolicy