SLS Fullmäktige 2021

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

 2021-års fullmäktigemöte ägde rum den 25 maj kl 13:00-16:00. Mötet hölls digitalt via Zoom med anledning av COVID-19-pandemin.

Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2021

Kallelse och handlingar
Den 22 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 7 maj skickades samtliga handlingar ut.
Handlingar

Verksamhetsplan 2021-2022

Sändlista
Kallade till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2021:
Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter samt representanter 
SLS nämndledamöter och valberedning
Ordförande i SLS kommittéer
Revisorer

För kännedom:
Ordförande och sekreterare i SLS medlemsfreningar, sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar
Övriga förtroendemän

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.