Fullmäktige 2020

2020-års fullmäktigemöte ägde rum den 26 maj kl 10:00-12:15. Mötet hölls digitalt via Zoom med anledning av COVID-19-pandemin.

Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2020

Se information om SLS stadgar som träder i kraft 1 januari 2021, beslutade av fullmäktige 2019 med ändringar av fullmäktige 2020 här

Kallelse och handlingar
Den 23 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 8 maj skickades samtliga handlingar ut.

Sändlista
Kallade till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2020:
Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter samt representanter 
SLS nämndledamöter och valberedning
Ordförande i SLS kommittéer
Revisorer

För kännedom:
Ordförande och sekreterare i SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar
Övriga förtroendemän

Fullmäktigehandlingar


BILAGA 1 -  Verksamhetsberättelse 2019 samt SLS årsredovisning och revisionsberättelse 2019

BILAGA 2 - Stiftelseförvaltningen, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 3 - Bengt Ihres fond, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 4 - Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 5 - p. 12 Bilaga till proposition 2 om ansökan om att bli medlemsförening, bilda kandidat- och underläkarförening och att kvarstå som sektion.

Årsredovisning SLS 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Årsredovisning Söderström Königska 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Valberedning

Mer information om valberedningen

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.