Anmälan till SLS fullmäktigemöte 25 maj 2021

Fullmäktige består av ledamöter i fullmäktige och deras suppleanter, valda av SLS medlemsföreningar, sektioner eller lokala läkaresällskap, och av representanter utsedda av associerade föreningar. Fullmäktigeledamot/suppleant som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma sektion/lokalt läkaresällskap. Ledamot, suppleant och representant ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet.

Jag är medlem hos Svenska Läkaresällskapet(fullmäktigedelegat måste vara medlem)

Jag godkänner hur SLS hanterar mina personuppgifter enligt SLS integritetspolicy

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.