SLS Fullmäktige 2021

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

NÄR: Tisdagen den 25 maj 2021 kl 13-16.

VAR: Mötet kommer ske digitalt (mer information kommer)

Vi ber medlemsföreningar, sektioner, lokala läkaresällskap och kandidat- och underläkarföreningen att anmäla fullmäktigeledamöter och suppleanter till årets fullmäktigemöte i SLS. Associerade föreningar kan anmäla representanter.

SLS medlemsreform trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att SLS nu har 40 medlemsföreningar, 26 sektioner, nio lokala läkaresällskap och en kandidat- och underläkarförening. Alla dessa har mandat att rösta vid SLS fullmäktigemöte. Därtill har SLS 19 associerade föreningar som kan utse representanter till fullmäktigemötet.

Ledamöter i fullmäktige

  • Medlemsförening får utse en ledamot i fullmäktige för varje påbörjat 250-tal läkarmedlemmar i föreningen upp till 999 läkarmedlemmar, därefter en ledamot för varje påbörjat 500-tal läkarmedlemmar upp till 1 999 läkarmedlemmar och därefter en ledamot för varje påbörjat 1 000-tal läkarmedlemmar.
  • Sektion får utse en ledamot i fullmäktige för varje påbörjat 250-tal enskilda medlemmar i SLS, som också är medlemmar i sektionen upp till 999 medlemmar, därefter en ledamot för varje påbörjat 500-tal enskilda medlemmar i SLS som också är medlemmar i sektionen upp till 1 999 medlemmar och därefter en ledamot för varje påbörjat 1 000-tal enskilda medlemmar i SLS som också är medlemmar i sektionen.
  • Lokala läkarsällskap får utse en ledamot i fullmäktige.
  • Kandidat- och underläkarföreningen får utse en ledamot i fullmäktige.
  • Associerad förening får utse en representant som får delta i överläggningarna men inte i beslut.

Ledamot och suppleant valda av medlemsförening och lokalt läkarsällskap ska vara läkare.
Ledamot och suppleant valda av sektion och representant utsedd av associerad förening ska vara enskild medlem eller associerad medlem i SLS.
Ledamot och suppleant valda av kandidat- och underläkarföreningen ska vara studerandemedlem eller enskild medlem i SLS. 

Beslutsförhet
Det är viktigt för att mötet ska vara beslutsmässigt att föreningarna utser och anmäler ledamöter. Många av de föreningar som har blivit medlemsföreningar har i år fått fler mandat än tidigare år. Totalt finns 130 mandat (2020 var det drygt 80). För beslutsförhet krävs att minst hälften av antalet ordinarie ledamöter, eller minst hälften av det sammanlagda antalet medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap och kandidat- och underläkarföreningen, är närvarande. Ledamot som blir förhindrad att delta bör därför lämna fullmakt till någon annan i samma medlemsförening/sektion/lokalt läkaresällskap/Kandidat- och underläkarföreningen. Fullmakten är bifogad i detta mail och finns även på anmälningssidan.  

Anmälan senast 6 april
Anmälan med fullständiga uppgifter på fullmäktigeledamot och/eller suppleant samt representant (avser associerade föreningar) görs senast 6 april. 

Anmäl dig här

Motioner senast 25 mars
Vi välkomnar motioner av fullmäktigeledamot, medlemsförening, sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar i SLS, till fullmäktige senast 25 mars, skickas tillsusann.asplund@sls.se

Viktiga datum 2021
25 mars motioner ska vara SLS tillhanda  
6 april sista dag för att anmäla fullmäktigeledamot, suppleant och representant
22 april kallelse, prel. föredragningslista och vissa handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
7 maj alla handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
25 maj kl.13-16 SLS fullmäktigemöte

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Susann Asplund, organisationssekreterare, susann.asplund@sls.se, tel. 08/440 88 92.

Varmt välkomna att delta i 2021-års fullmäktigemöte!

Kallelse och handlingar

Kallelse skickas ut senast trettio dagar före mötet, och handlingarna senast femton dagar före mötet.

Stadgar och tidigare protokoll 2020

SLS stadgar som träder i kraft 1 januari 2021, beslutade av fullmäktige 2019 med ändringar av fullmäktige 2020

Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2020

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.