SLS Fullmäktige 2020

2020-års fullmäktigemöte äger rum den 26 maj kl 10:00-12:15. Mötet hålls digitalt via Zoom med anledning av COVID-19-pandemin.

Trots en pressad situation i hälso- och sjukvården så måste vi ha ett kort och effektivt fullmäktigemöte för att kunna fatta nödvändiga beslut och genomföra val. Vi har gjort allt för att förkorta föredragningslista till enbart formella beslutspunkter.

Vi är mycket tacksamma om ni loggar in i god tid före mötet den 26 maj, gärna från 9:30 så vi ska kunna räkna att vi är beslutsföra och upprätta en röstlängd. Länken till mötet är personlig så om den ni har utsett inte kan delta är det viktigt att ni meddelar oss så vi kan skicka en ny länk till ersättaren. 

Inbjudan och kallelse har gått till sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar samt SLS kommittéer och övriga förtroendevalda. Medlem som önskar delta i det digitala mötet anmäler sig senast den 22 maj till Ellinor Schmidt, ellinor.schmidt@sls.se   

Om den ni har utsett inte kan delta, så kan ni ge fullmakt till någon annan inom sektionen/lokala läkaresällskapet att representera er. Kontakta i så fall Ellinor Schmidt senast den 22 maj, ellinor.schmidt@sls.se

Kallelse och handlingar;
Den 23 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 8 maj skickas samtliga handlingar ut. 

Fullmäktigehandlingar

BILAGA 1 -  Verksamhetsberättelse 2019 samt SLS årsredovisning och revisionsberättelse 2019

BILAGA 2 - Stiftelseförvaltningen, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 3 - Bengt Ihres fond, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 4 - Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet, årsredovisning och revisionsberättelse

BILAGA 5 - p. 12 Bilaga till proposition 2 om ansökan om att bli medlemsförening, bilda kandidat- och underläkarförening och att kvarstå som sektion.

Årsredovisning SLS 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Årsredovisning Söderström Königska 2019 inklusive revisionsberättelse underskriven

Kontakta oss i förväg med frågor, ev. yrkandet etc.
För att mötet ska bli bra och effektivt besvarar kansliet gärna frågor om ärendena på föredragningslistan, före mötet. Det är också viktigt att vi får in ev. yrkanden före mötet, så att vi hinner förbereda hanteringen då ju digitala möten måste löpa så smidigt som möjligt.

Omröstning
Omröstning sker med Zooms röstningsfunktion. 

Inloggning, mötesformalia 
Vi kommer skicka länk till mötet på mailen som uppgavs vid anmälan. Räkna med att logga in kl. 9.30 (en halvtimma innan mötet börjar) den 26 maj, för att vi ska kunna räkna att vi är beslutsföra och upprätta en röstlängd. 

Antal mandat per sektion är baserat på det antal sektionsmedlemmar som också är medlemmar i SLS. Sektion får utse en ledamot för varje påbörjat 250-tal medlemmar i SLS.

Lokala läkaresällskap får utse en ledamot för varje påbörjat 500-tal medlemmar i SLS som också är medlemmar i det lokala läkaresällskapet.

Associerade föreningar få utse en representant som får delta i överläggningarna men inte i beslut.

Ledamot, suppleant och representant ska vara medlem eller associerad medlem i SLS (§ 8 SLS stadgar).

Viktiga datum 2020

26 mars motioner ska vara SLS tillhanda  

14 april sista dag för att anmäla fullmäktigeledamot, suppleant och representant

23 april kallelse, prel. föredragningslista och vissa handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter

8 maj alla handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter

26 maj kl.10:00 - 12:15 SLS fullmäktigemöte

Motioner

Vi välkomnar motioner till fullmäktige. Sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar i SLS som önskar lämna motion till mötet är välkommen att göra det till susann.asplund@sls.se senast den 26 mars 2020.  

Valberedningen

SLS valberedning har påbörjat sitt arbete. Tiden för att nominera till posterna ordförande, vice ordförande och vetenskaplig sekreterare gick ut den 6 januari 2020. Här kan du läsa mer om valberedningens arbete. 

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.