Policy kring sponsring

SLS nämnd tog vid sammanträdet i mars 2021 ett beslut om att anta en policy kring sponsring. Med SLS avses här endast SLS som juridisk person (centrala SLS) och inte våra medlemsföreningar och sektioner.

SLS anser att kontakter mellan hälso- och sjukvårdens professioner och industrin är väsentligt för utvecklingen av sjukvården och vill med denna policy värna en förtroendefull samverkan.

  • I all samverkan med industrin följer SLS det etiska regelverk som Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech kommit överens hur hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra
  • SLS tillåter sponsring och industrin att synas i SLS programaktiviteter (kurser, symposier, kongresser m.m.) när det är relevant för innehållet
  • SLS tillåter betalda och obetalda annonser från industrin i tryckta produkter (böcker, tidningar, kataloger m.m.) när det är relevant för innehållet
  • SLS tillåter ingen reklam, annons eller logga från industrin på sin centrala hemsida såvida den inte är kopplad till en industrisponsrad aktivitet. SLS policy för hemsidan omfattar inte hemsidor för medlemsföreningar eller andra delföreningar som ligger under sls.se