Equalis – för hög kvalitet i svensk medicinsk diagnostik

Svenska Läkaresällskapet är delägare i aktiebolaget Equalis som verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat.

Equalis verksamhet bygger på extern kvalitetssäkring, utbildning, standardisering och kvalitetsutveckling och erbjuder som ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring ett hundratal olika kvalitetssäkringsprogram inom laboratoriemedicin samt inom bild-och funktionsmedicin.

Läs mer