SLS Integritetspolicy

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och gäller sedan dess som lag i alla EU-länder. Det innebär att säkerheten kring hur vi hanterar och lagrar personuppgifter har höjts. Förordningen har inneburit en hel del förändringar för oss som behandlar personuppgifter och har stärkt rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

SLS kansli har inventerat och dokumenterat vilka personuppgifter vi hanterar, hur de samlas in och sparas. Vi har alltid varit mycket restriktiva med att lämna ut uppgifter ur medlemsregistret och den rutinen har vi behållit.

Vi har sett över våra rutiner för att säkerställa att vi uppfyller alla rättigheter man som medlem i en ideell förening har enligt dataskyddsförordningen, till exempel hur vi raderar personuppgifter och hur vi lämnar ut uppgifter elektroniskt.

De viktigaste rättigheterna är att:

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet) 

 

Vi sprider information om våra aktiviteter via digitala nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick eller ändra dina uppgifter via www.sls.se/medlem.

Nedan kan du ta del av vår intregritetspolicy:

SLS Integritetspolicy