Har du koll på den nya läkarutbildningen och BT?

Kandidat- och underläkarföreningen har gjort en informationsfilm som benar ut begreppen!

Efter sex års väntan stod det i mars 2019 klart att det blir en ny sexårig läkarutbildning som ska leda till läkarlegitimation direkt. Utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier och anpassas till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen Bastjänstgöring för läkare.

Den moderniserade utbildningen ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård och betonar mål som patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande av patienter och deras närstående samt hälsofrämjande förhållningssätt. Även etiska principer och deras tillämpning i hälso- och sjukvården betonas.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2019 och bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som startar efter den 30 juni 2021. Det innebär att den nya läkarutbildningen kommer att kunna starta tidigast höstterminen 2021.

Kolla in vår informationsfilm!

Lathund och genvägar till underlag och beslut om läkares grundutbildning och bastjänstgöring

Sexårig grundutbildning, från hösten 2021

Mars 2013: Statlig utredning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning SOU 2013:15 (särskild utredare Stefan Lindgren)

Nov 2013: SLS remissvar på grundutbildningen (SOU 2913:15).

Juni 2018: Utbildningsdepartementets promemoria En sexårig utbildning för läkarexamen (ändring av högskoleförordningen)

Okt 2018: SLS remissvar på promemorian från Utbildningsdepartementet

Mars 2019: Regeringsbeslut ändring högskoleförordningen, och att skjuta på ikraftträdandet till hösten 2021

Lärosätena arbetar nu med ansökningar till UKÄ om examensrätt, ska vara inne mars 2020.

Bastjänstgöring, bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020

Nov 2017: Ds inom Socialdepartementet Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 (Jens Schollin)

Febr 2018: SLS remissvar på Basttjänstgöring för läkare, Ds 2017:56

Juni 2018: Regeringens prop. 2017/18:274 Basttjänstgöring för läkare (ändring av patientsäkerhetsL och HSL)

Nov 2018: Riksdagen beslutar om regeringens prop. 2017/18:274

Socialstyrelsen arbetar nu med föreskrifter för basttjänstgöring, ska träda i kraft 1 juli 2020 (i praktiken blir BT först aktuell för läkare utbildade utanför Sverige. BT för läkare med 6-årig utbildning i Sverige blir aktuell fram emot 2027).

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.