Etikpriset Columna och Debattpriset Röst

Svenska Läkaresällskapets verksamhet kretsar kring forskning, utbildning och etik. Som de ungas förening i SLS vill Kandidat- och Underläkarföreningen premiera unga läkares röster i dessa viktiga områden som genomsyrar läkares vardag genom instiftandet av två nya priser.

Vi presenterar priser riktade till läkarstudenter eller läkare innan legitimation för sitt engagemang för en bättre hälso- och sjukvård: Etikpriset Columna och Debattpriset Röst.

Pris
Priset i vardera kategori består av en summa om 4.000 kr samt deltagande på Kandidat- och Underläkarföreningens vintergala i Stockholm där prisutdelningen sker. Reseomkostnader ersätts upp till 1.000kr.

Etikpriset Columna 2020

För uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare

En god moralisk kompass och modet att agera utefter sunda etiska regler är en självklarhet för läkarens yrkesutövande, men en miljö är sällan perfekt. Ofta slits läkare mellan olika förväntningar och krav, och än mer så för den yngre läkaren i början av sin karriär, utan den ökande säkerhet som klinisk praxis ger.

Kandidat- och Underläkarföreningen vill uppmärksamma de gånger det höjs en modig röst från den yngre i rummet, och utlyser därför etikpriset Columna, för uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare. Med denna utmärkelse vill vi säga tack till dig som vågat vara obekväm, rätat på ryggen och sagt ifrån!

Pristagaren:

  • Ska ha ifrågasatt en process i potentiell konflikt med läkaretiken.
  • Kan ha förändrat handläggandet i ett enskilt patientfall.
  • Kan ha förändrat en övergripande struktur på den aktuella platsen.
  • Kan ha gjort ovanstående i sitt arbete, som student, eller på sin fritid.


Formella kriterier:

  • Personen ska vara läkarstudent, underläkare innan legitimation eller AT-läkare vid tidpunkten för händelsen som utgör grund för nominering.
  • Personen får ej ha erhållit Columna tidigare.
  • Personen får ej vara ledamot av SLS KUF:s styrelse innevarande eller föregående år.
  • Personen ska vara medlem i SLS vid erhållande av utnämningen. Det är möjligt att bli nominerad som icke-medlem.

Nomineringsprocessen är öppen fram till 15/6 23:59. Nominera här,

Debattpriset Röst 2020

Nominering - Debattpris Rösten
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Det pågår en ständig debatt i medier om
sjukvårdsstyrning, resursfördelning och etiska dilemman. Ofta är det sjukvårdens politiska ledare eller andra seniora inflytelserika personer, både läkare och icke-läkare, som syns i debatten. I SLS Kandidat- och underläkarförening vill vi föra fram den framtida läkarens perspektiv – läkaren under utbildning och den som befinner sig tidigt i sin karriär.

SLS Kandidat- och underläkarföreningen vill prisa det mod som krävs för att ge sig in i debattens hårda klimat. Särskilt på grund av den yngre läkarens beroendeställning till sina äldre kollegor i och med läkarens behov av handledning genom sin karriär.

Pristagaren:
-ska ha tagit ett initiativ genom exempelvis en debattartikel, en rörelse eller ett evenemang för att förbättra dagens hälso- och sjukvård
-kan ha identifierat ett problem inom hälso- och sjukvården och presenterat en lösning vilken beskrivs som nytänkande och konkret
-kan ha tagit initiativ till något som förbättrat situationen för andra läkarstudenter eller läkare tidigt i sin karriär
-kan ha tagit initiativ till något som förbättrat patienters situation i vården
-kan ha haft stort genomslag i debatten och mött ett stort gensvar

Formella kriterier:
- Personen ska vara läkarstudent, underläkare innan legitimation eller AT-läkare vid tidpunkten för händelsen som utgör grund för nominering.
- Personen får ej ha erhållit Rösten tidigare.
- Personen får ej vara ledamot av SLS KUF:s styrelse innevarande eller föregående år.
- Personen ska vara medlem i SLS vid erhållande av utnämningen. Det är möjligt att bli nominerad som icke-medlem.

Nomineringsprocessen är öppen fram till 15/6 23:59. Nominera här

Priset består av en summa om 4.000 kr samt deltagande på Kandidat- och Underläkarföreningens vintergala i Stockholm November 2020. Priset delas ut under galan.


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.