Asklepiospristagare 2016

Svenska Läkaresällskapets priser till yngre forskare Asklepiospriset för bästa publicerade vetenskapliga artikel, 15 000 kronor, gick 2016 till Maria Simonsson, Lunds universitet, för hennes artikel inom bröstcancerforskning: ”CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients”.

– Det är otroligt roligt och hedrande att få detta pris, säger Maria Simonsson, som tog läkarexamen i juni 2015, disputerade hösten 2016 med avhandlingen "Integration of tumor and host factors – implications for breast cancer prognosis" och senare i vår kommer att påbörja AT-tjänstgöringen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Den prisade artikeln är en del i forskningsprojektet epidemiologi och farmakogenetik. Målet är att ta fram evidensbaserade livsstilsråd som kan implementeras i klinisk praxis för bättre primär och sekundär prevention vid bröstcancer.

– På sikt hoppas man tack vare denna forskning kunna utveckla prediktiva tester för förbättrad riskstratifiering och behandlingsval, säger Maria Simonsson.

Asklepiospriset delas också ut för bästa projektarbete. Peter Alping, nu nyexaminerad från läkarutbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm, belönades 2016 med 10 000 kronor för sitt projektarbete “Efficacy and Safety of Rituximab as Compared to Fingolimod for Patients with Highly Active Multiple Sclerosis: A Cohort Study assessing the Risk of Disease Reactivation after Previous Treatment with Natalizumab” vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap.

– Jag blev mycket glatt överraskad när jag fick beskedet, säger Peter Alping. Jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att bidra till ett fantastiskt spännande och aktuellt forskningsfält. Efter examen från läkarprogrammet arbetar jag nu på heltid med forskning, som doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Forskningen är en fortsättning på det som startade som mitt projektarbete och har som mål att förbättra förståelsen av de relativt nya läkemedel som används vid sjukdomen multipel skleros (MS). MS är en kronisk, autoimmun sjukdom där spridda inflammatoriska förändringar i hjärna och ryggmärg orsakar ärrbildning, skleros, och skador på nervvävnaden.

Priserna delas ut på Svenska Läkaresällskapet den 7 februari kl 18.00. Pristagarna kommer kortfattat att presentera sin forskning. Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation, tidigare huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet, talar om vikten av forskande läkare för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.