Asklepiospristagare 2015

För att uppmuntra unga forskare att fortsätta forska delar Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening varje år ut pris till Bästa vetenskapliga artikel och Bästa vetenskapliga projektarbete.

Bästa vetenskapliga artikel, 15.000 kr
Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

– Studierna visar på genomgående hög kvalitet såväl i själva arbetet som i de vetenskapliga resonemangen och konklusionerna, säger Joel Johansson, vetenskaplig sekreterare i Kandidatföreningen och en av juryns medlemmar.

Anne Örtqvist får priset för artikeln ”Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis”. Ur juryns motivering: "En registerstudie av hög kvalitet som visar på djup förståelse för statistik och studiedesign. Studien visar på såväl stringens som kreativitet och arbetet kännetecknas av excellens och bådar gott för fortsatta forskningsmeriter."

– Det är otroligt roligt att denna studie uppmärksammas, som visar att man med data från populationsbaserade register och familjedesign kan driva forskningen framåt. Jag börjar min AT-tjänst på Visby Lasarett under den kommande våren, och planen är att fortsätta studera tidiga riskfaktorer för barnsjukdomar parallellt med kliniken i framtiden, säger Anne Örtqvist, som tog examen från Karolinska Institutets läkarprogram med forskningsinriktning i juni 2013 och disputerade i april 2015 med avhandlingen "Early life origins of asthma – genetic and environmental factors in twin and kin".

Bästa vetenskapliga projektarbete, 10.000 kr
Michael Persson, med. kand. Thoraxkliniken, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, får priset för projektet ”Short-term Complications after Coronary Artery Bypass Grafting using Bilateral Internal Thoracic Arteries Compared to Single Internal Thoracic Artery Grafting". Han jämför i sitt arbete på ett utmärkt sätt "kort- och långtidskomplikationer mellan en till synes underanvänd kranskärls-kirurgiskt operationsmetod som tidigare visat längre långtidsöverlevnad jämfört med övriga vanliga operationsmetoder". 


- Min förhoppning är att det här projektarbetet och min fortsatta forskning kan visa att det här är en säker och underanvänd operationsmetod som bör föras fram som förstahandsval vid kranskärlskirurgi, något som då skulle kunna ge ett mycket stort antal patienter ytterligare år att leva, säger Michael Persson som nu går termin 10 på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Han kommer att arbeta vidare på det här projektet och efter examen planerar han att söka en tjänst som underläkare vid Thoraxkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset för att då kombinera sitt kliniska arbete med sin fortsatta forskning.


Mer information om priserna och projekten:
Joel Johansson, vetenskaplig sekreterare Kandidat- och Underläkarföreningen, joejo597@student.liu.se

Anne Örtqvist, anne.ortqvist@ki.se
Michael Persson, michael.persson@stud.ki.se

Pressmeddelande

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.