Asklepiospristagare 2014

För att uppmuntra läkarstudenter att fortsätta forska delar Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening varje år ut Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel, 15.000 kr, respektive för bästa vetenskapliga projekt, 10.000 kr. Priserna delades ut på Medicinska riksstämman den 5 december 2014.

Tobias Skillbäck, Sahlgrenska akademin, som belönas för artikeln

Diagnostic Performance of Cerebrospinal Fluid Total Tau and Phosphorylated Tau in Creutzfeldt-Jakob Disease – Results From the Swedish Mortality Registry

”Genom att retrospektivt jämföra data från Dödsorsaksregistret med mätningar från cerebrospinalvätska visar författaren på ett övertygande sätt hur kunskap om nivåerna av totalt tau samt kvoten av denna och fosforylerat tau, kan användas i diagnostiken av Creutzfeldt-Jakob´s sjukdom. Kandidatföreningens styrelse imponerades särskilt över studiens eleganta utformning och resultatens tydliga kliniska potential.”

Henrik Frithiof, Lunds Universitet, som belönas för projektarbetet

Circulating tumour cells in breast cancer: Detection in blood and secondary analysis of estrogen receptor alpha (ERα) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) expression by immunofluorescence.

”På ett förtjänstfullt sätt beskriver författaren hur det In vitro är möjligt att i blodprov identifiera prediktivt viktiga biomarkörer på tumörceller. Kandidatföreningens styrelse imponerades, utöver vetenskaplig tyngd, av det drivna vetenskapliga språkbruket och författarens övertygande redogörelser för överväganden kring metod och resultat.”

Mer information Jonatan Nordmark, jonatan.nordmark@hotmail.com
076-821 69 02
Vetenskaplig sekreterare Kandidat- och Underläkarföreningen

Pressmeddelande

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.