Asklepiospriset 2017

Läkaresällskapet uppmärksammar genom Kandidat- och underläkarföreningen läkarstudenter och läkare före legitimation med priser för bästa artikel och bästa projektarbete. I år belönas Hanna Carr, doktorand vid Karolinska Institutet, och Puja Shahrouki, medicine doktor, Sahlgrenska akademin, just nu forskare vid David Geffen School of Medicine, UCLA. Prisutdelning på SLS den 19 december kl 18.

Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening delar ut "Asklepiospriserna till läkarstudenter och läkare före legitimation".

Priset för bästa artikel, 15 000 kronor, går till Hanna Carr för artikeln "Preterm birth and risk of heart failure up to early adulthood." Hanna Carr är doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

– Det är en välskriven artikel med rikt underlag om sambandet  mellan för tidig födsel och hjärtsvikt, säger Emilia Carlqvist, vetenskaplig sekreterare i Kandidat- och underläkarföreningen. Arbetet kännetecknas av god vetenskaplig metod och ett kritiskt förhållningssätt och Hanna Carr visar prov på förmåga att positionera sin forskning i ett större sammanhang.

Artikeln publicerades den 30 maj 2017 i Journal of the American College of Cardiology, vol 69(21), pp. 2634-42. Författare är Carr H, Cnattingius S, Granath F, Ludvigss   on J.F, Edstedt Bonamy AK.

Priset för bästa projektarbete, 10 000 kronor, går till Puja Shahrouki, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin, som just nu forskar vid David Geffen School of Medicine, UCLA. Puja Shahrouki får priset för projektet "Kindlin-2 deficiency induces hypertrophy and metabolic changes in cardiomyocytes."

Arbetet är ett gediget grundvetenskapligt arbete om ett hjärtmuskelproteins roll vid postinfarktförändringar i hjärtat som kännetecknas av en utförlig instruktion och väl avvägda resonemang, enligt juryns motivering.

– Vilken ära, tack så hemskt mycket, säger Puja Shahrouki. Det känns oerhört kul att arbetet får uppmärksamhet då implikationerna är potentiellt stora för patienter med hjärtsjukdom.

PRISUTDELNING
Priset delas ut den 19 december 2017 på Läkaresällskapet i samband med den tisdagssammankomst klockan 18.00 - 19.30 som Kandidat- och underläkarföreningen arrangerar på tema forskning. Välkommen!

PRISERNA
Asklepiospriserna kan sökas av Kandidat- och underläkarföreningens medlemmar för arbeten som gjorts under året. Ansökningsperiod för 2018 är den 15 maj-15 juni.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.