Asklepiospriset 2013

2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel tilldelas Daniel Olsson, för artikeln “Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure”.

2013 års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

 

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening belönar varje år läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publicerade artikel, 15 000 kronor, respektive bästa projektarbete, 10 000 kronor, Asklepiospriset.

2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel tilldelas Daniel Olsson, för artikeln “Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure”. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska institutet och doktorand vid Institutionen för medicin. 

Prisjuryns motivering lyder "med ett stort patientunderlag visar Olsson på att förhöjda kreatininvärden efter bypass-operation är associerat med ökad risk för insjuknande i hjärtsvikt. Kandidatföreningens styrelse imponerades av studiens omfattning, god överskådlighet i metodiken och författarens tydliga vetenskapliga analytiska resonemang. Kunskapen som genererats kan direkt appliceras för att ge bättre förebyggande vård för den aktuella patientgruppen".

-"Det är väldigt uppmuntrande att få det här priset, både uppskattningen för ens arbete och prissumman är mycket roligt", säger Daniel Olsson. "Jag blir färdig läkare nästa sommar och hoppas kunna fortsätta forska inom det här mycket spännande området, akuta njurskadors påverkan på hjärtat."   

2013 års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. 

Anna Jeppsson belönas för projektarbetet “CSF biomarkers in iNPH - chemical footprints of neurodegeneration and flow dynamics" och får priset för att hon "genom att epidemiologiskt studera data från prover från hjärn- och ryggmärgsvätska kunnat påvisa potentiella markörer för idiopatisk normaltryckshydrocefalus. Kandidatföreningens styrelse imponerades av den tydligt framskrivna introduktionen, arbetets överskådliga metoddel i kombination med författarens analys av hur kunskapen har förutsättningar att förbättra diagnostiken av sjukdomen".

-"Jag blev förstås väldigt glad över priset, särskilt inom det här forskningsområdet, som inte är så lättillgängligt", säger Anna Jeppsson. "Jag vill gärna fortsätta forska om demenssjukdomar; det är positivt att det finns varianter inom området som det går att åtgärda." 

Priserna delades ut under Medicinska riksstämman den 6 december.

Mer information om priserna och årets pristagare lämnas av Jonatan Nordmark, vetenskaplig sekreterare i Kandidat- och Underläkarföreningen, jonatan.nordmark@hotmail.com, 076-821 69 02.

 

Mer om priserna:
Vetenskaplig artikel 15 000 kronor
Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad 
16 juni 2012 - 15 juni 2013. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiskt tillämplighet.

Projektarbete 10 000 kronor
Delas ut till bästa projektarbete som godkänts 
16 juni 2012 – 15 juni 2013. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.

OBS: Flera universitet är långsamma med att formellt godkänna projektarbeten. Därför kommer flera studenter som har gjort sitt arbete under VT13 inte ha fått sitt betyg sista ansökningsdagen. Har du gjort ditt projektarbete under VT13 men inte fått det formellt godkännt vid sista ansökningsdagen kan du skicka in ditt projektarbete och få det bedömt ändå.

Vem kan söka?
Asklepiospriset kan sökas av medlemmar i Kandidatföreningensom är läkarstudenter och efter läkarutbildningen fram till legitimation.

Ansökan 
Ansökningsperioden är öppen mellan den 15/5 - 15/6.
Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem som du hittar här.

Information
Monica Windén, monica.winden@sls.se, 08-440 88 66
Jaana Logren, jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68

 

____________________

2012-års pristagare

Ellinor Sallander, KI, fick priset för bästa vetenskapliga projektarbete, 10.000 kr. Hon har i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten tittat på hur hur olika våglängder av UV-ljus påverkar D-vitaminnivåerna hos friska personer. 

Priset för bästa vetenskapliga artikel, 15.000 kr, gick till Åsa Anveden, forskar-AT, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Avhandlingsarbetet handlar om hur fetma är kopplat till sjukdom.

Priserna delades ut på Medicinska riksstämman den 30 november 2012.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.