Asklepiospriset

Kandidat- och Underläkarföreningen är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening och vänder sig till läkare under utbildning fram till och med legitimation. Kandidat- och Underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att bland annat dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet samt bästa vetenskapliga artikeln.

ANSÖKNINGSPERIOD 15 MAJ-15 JUNI 2019

Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem. 

VETENSKAPLIG ARTIKEL 15 000 KRONOR

Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad 16 juni 2018 - 15 juni 2019. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.

PROJEKTARBETE 10 000 KRONOR

Delas ut till bästa projektarbete som godkänts 16 juni 2018 – 15 juni 2019. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.

VEM KAN SÖKA?

Asklepiospriset kan endast sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

ANSÖKNINGSPERIOD 15 MAJ-15 JUNI 2019

Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.