2019 års skrivartävling

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarföreningoch Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi inbjuder till 2019 års skrivartävling för medicine studerande/kandidater och AT-läkare.

Läkarutbildningen innehåller möten och kliniska situationer som påverkar och formar den blivande läkarens syn på sig själv, sina patienter och sitt yrkesval. Vi inbjuder dig till en skrivartävling på detta tema.

Texten ska innehålla en känslomässigt och intellektuellt betydelsefull klinisk erfarenhet under utbildningen eller i arbete inom vården. Det kan också inbegripa ”dubbla erfarenheter”, t ex av att vara patient eller anhörig och samtidigt (blivande) läkare.

Du har säkert också reflekterat över vad du upplevt. Vilken betydelse har denna erfarenhet haft för dig och om och i så fall hur har du bearbetat den? Vad har erfarenheten eller upplevelsen betytt för din syn på läkaryrket och din egen personliga utveckling? Du kan som författare välja i vilken mån du vill diskutera detta i din text eller låta det framgå mellan raderna.

Bidragen får ej tidigare vara publicerade i litterärt eller vetenskapligt sammanhang. Författaren ges stor frihet i ämnesval och utformning av sitt bidrag, som dock ej får överstiga 10 sidor, (1,5 radavstånd).

Priset för det vinnande bidraget är 8 000 kr, för andrapriset 4 000 kr. Ytterligare 1-3 bidrag kan få hedersomnämnande och pris om 2 000 kr. De vinnande texterna publiceras i bl a Svenska Läkaresällskapets SLS-aktuellt och i Bulletinen för Medicinsk Psykologi samt läggs ut på respektive hemsidor. Så som skett tidigare år kan texter komma att publiceras i andra facktidskrifter samt presenteras i olika professionella sammanhang, t ex i föreningens skrivarsymposier och på Framtidens Specialistläkare. Författarna kommer givetvis att erbjudas medverka för att framföra sina texter vid sådana tillfällen.

Vinnarna i denna tävling kommer också att föreslås och ges stöd i att delta i the Ascona Prize som är en internationell skrivartävling riktad till medicine studerande – AT-läkare.

Bidragen i word-format ska vara registrerade via föreningens hemsida www.sfmp.se senast den 30 september 2019. *

Vi räknar med att juryn kan meddela resultatet vid årsskiftet. På www.sfmp.se finns också tidigare skrivartävlingsresultat och texter publicerade. På www.balintinternational.com , hemsidan för International Balint Federation som Svensk Förening för Medicinsk Psykologi är ansluten till, finns information om the Ascona Prize. Ytterligare upplysningar info@sfmp.se och/eller ordf.kandidat@sls.se

Välkommen med ditt bidrag!
Skrivarjuryn

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.