SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ.

Den 1/1 2021 trädde den organisationsförändringen i SLS ikraft. Vi fick en ny medlemskategori: medlemsförening.Av SLS tidigare 66 vetenskapliga sektioner blev 40 medlemsföreningar. Ytterligare ett antal sektioner blir medlemsförening från den 1 januari 2022 respektive 2023. Organisationsförändringen innebär att samtliga medlemmar i medlemsförening per automatik blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

För att kunna bli medlemsförening 2022 måste ni i sektionerna innan den 1 mars 2021 revidera era stadgar och fatta
de formella besluten. Vår avsikt är att göra denna process så smidig och enkel som möjligt för er.

SLS ändrade stadgar trädde i kraft 1 januari 2021 tillsammans med Normalstadgar för SLS medlemsföreningar och sektioner som stöd för ert stadgeändringsarbete. I stadgarna beslutade av fullmäktige 2019 gjordes vissa ändringar av fullmäktige 2020. Stadgar som träder i kraft 1 januari 2021 

I SLS stadgar finns vissa bestämmelser som ska finnas med i medlemsföreningarnas och sektionernas egna stadgar. Normalstadgar finns. GDPR har också påverkat SLS stadgar och Normalstadgarna, även medlemsförening/sektion behöver anpassa sina stadgar till GDPR.

För de sektioner som önskar kan SLS kansli även hjälpa till med att revidera stadgarna.

Kontakta medlemsforening@sls.se

För kommunikativt stöd när det gäller information till era sektionsmedlemmar.

Kontakta medlemsforening@sls.se


För övriga frågor kontakta

Kanslichef Per Johansson, 08-440 88 88 alt.  Organisationssekreterare Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92.