SFAM torsdagsmöte 23/2: Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt?

Zoom

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00.

Medicinska riktlinjer kan vid okritisk användning leda till ohållbart resursbruk. Det är en utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan olika rekommendationer som kan vara aktuella vid ett patientmöte. Det finns varken tid eller resurser att göra allt som bedöms kostnadseffektivt. ”Time Needed to Treat” (TNT) är ett nytt koncept som kan hjälpa såväl den fasta läkaren som vid riktlinjearbete.

13.00-13.10 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

13.10-13.20 Fast läkare och allt den kan göra!
Fasta läkarens position är unik för att kunna påverka sina patienters hälsa till det bättre och det finns mycket hen kan göra.
Oskar Lindfors, allmänläkare, Region Jämtland Härjedalen

13.20-13.35 Åskådliggörande av behandlingsnytta
Number Needed to Treat, dess möjligheter och fallgropar.
David Gyll, ST-läkare, Region Uppsala

13.35-13.45 Finns det några begränsningar för vad fast läkare kan göra?
Vår potential är stor, men hur långt räcker vår tid och övriga resurser?
Hálfdán Pétursson, allmänläkare och universitetslektor, Västra Götalandsregion

13.45-13.55 Åskådliggörande av orimliga riktlinjer
Time Needed to Treat (TNT) är ett nytt verktyg som genom att uppskatta tidsåtgången för en åtgärd gör prioriteringar lättare. En självklar del av medicinska riktlinjer inom kort?
Oskar Lindfors, allmänläkare, Region Jämtland Härjedalen

13.55-14.00 Sammanfattning
Sammanfattning och presentation av frågeställningar till diskussion.
SFAM:s råd för hållbar diagnostik och behandling

14.00-15.00 Fördjupning och kollegial dialog
Fördjupande diskussion utifrån dagens föreläsningar om hur vi bäst prioriterar i vården och hur riktlinjer bör se ut för att kunna vara till så stor nytta som möjligt.
Samtalsledare: Anna Flod, specialist i allmänmedicin, Region Sörmland, chefredaktör SFAM:s torsdagsmöten

TID: Den 23 februari kl.13.00–14.00, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvc--rqzspEt2pWEu0WQtzIhF5j_TbtpMB
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.