SFAIM: Digital heldagskonferens med nya rön 2022

Varmt välkommen till stor digital heldagskonferens med nya rön om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar, fredagen den 2 december, kl 8.30-16 på Zoom. Dagen arrangeras av SFAIM (Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (en medlemsförening inom SLS) och riktar sig till all personal inom sjukvård och olika hälsoområden samt övriga intresserade.

Program

08.30-09.15 Träning som medicin som en del av cancervård
Professor, onkologisjuksköterska Yvonne Wengström, Karolinska sjukhuset & Institutionen för NVS- neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

09.15-10.00 Fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes och typ 2-diabetes
Professor, överläkare Johan Jendle, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus.

10.15-11.00 Fysisk aktivitet vid fibromyalgi
Professor, fysioterapeut Kaisa Mannerkorpi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

11.00-11.45 Fysisk aktivitet vid metabola syndromet
Docent, specialistläkare i allmänmedicin Margareta Hellgren, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet & Skaraborgsinstitutet, Skövde, Närhälsan Skövde.

LUNCHPAUS

12.45-13.30 Muskuloskeletala besvär och skador vid fysisk aktivitet
Docent fysioterapeut Eric Hamrin Senorski, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

13.30-14.15 Fysisk aktivitet vid hypertoni och kranskärlssjukdom
Professor, hjärtspecialistläkare Mats Börjesson, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.

14.30-15.15 Smärta och fysisk aktivitet
Docent, sjukgymnast Monika Löfgren, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och Karolinska Institutet & Institutionen för kliniska neurovetenskaper, Danderyds sjukhus, Stockholm.

15.15-16.00 Fysisk aktivitet vid demens & ett 2-årigt hälsoprojekt för äldre med kognitiv svikt i 3 kommuner i Norge
Medicine doktor, fysioterapeut, forskare, Kristin Taraldsen, Institutt for nevromedisin og bevegelsevitenskap, Norges teknisk-naturvetenspakelige universitet, Trondeim, Norge & Klinikk for kliniska servicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim.

TID: Den 2 december kl. 8.30-16.00
PLATS: Online via Zoom
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5xsPN5_IQ7mdOlgfwhkT4A
KOSTNAD: 300 kr för medlemmar i SFAIM, icke medlemmar betalar 400 kronor. Swisha ert namn och 400 kr alt. 300 kr till swish-nr: 123 685 3410.

Alla föreläsare är författare för de nyutkomna kapitlen i boken FYSS-2021.

Vid frågor kontakta: eva.andersson@gih.se (0739 – 46 00 34).

Varmt välkomna!