Medlemsavgift

Vad kostar det att bli medlem?

Ordinarie medlem 700 kr/år

Associerad medlem 700 kr/år

Läkarexamen men ej leg högst under 5 år 350kr/år

Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år

Studerandemedlem 50 kr/år

Vem kan bli medlem i SLS? 
Du som har avlagt läkarexamen i Norden eller innehar svensk läkarlegitimation samt du som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet eller är AT-läkare.

Associerat medlemskap - du som utan att vara läkare är verksam inom medicinen eller inom medicinen närstående område.

Till korresponderande medlem i Läkaresällskapet: efter förslag av sektion eller två medlemmar i Sällskapet och som gjort förtjänstfulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.