Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett samlat stöd inom patientsäkerhet med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdens behov. På webbplatsen patientsakerhet hittar du nu ett samlat stöd i hur vi tillsammans kan förebygga vårdskador inom hälso- och sjukvården.

På webbplatsen hittar du bland annat information och kunskapsstöd om hur du kan arbeta förebyggande för att skapa en säker vård, konkreta metoder och verktyg, vägledningar och åtgärdsprogram samt Socialstyrelsens Podd ”På Djupet”. Målet är att underlätta arbetet för dig som chef, ledare och medarbetare i
hälso- och sjukvården.

En av tio drabbas av vårdskador
Idag drabbas nära en av tio patienter av en vårdskada i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Och vi vet att bristande patientsäkerhet både orsakar ett mänskligt lidande och höga kostnader för samhället. Vårt gemensamma mål är därför att ingen ska skadas i vården och syftet är därför att du ska hitta det du behöver i det samlade stödet om patientsäkerhet på webben.

Syftet med det samlade stödet i patientsäkerhet
Det finns ett behov av ökad kunskap, samordning och stöd inom patientsäkerhetsområdet. Socialstyrelsen har därför tagit fram en webbplats med grundläggande information och stöd som enkelt ska kunna användas av alla som jobbar inom eller med hälso- och sjukvårdsfrågor. I första hand vänder sig stödet till dig som arbetar som chef, ledare och eller medarbetare i vården. Tanken
är att du ska kunna använda stödet i ditt dagliga arbete med patientsäkerhet. Och att du ska kunna hitta stöd och råd i det material vi samlat på webben.

Tillsammans skapar vi en säker vård
Det finns många olika parter, både myndigheter, organisationer och experter som på olika sätt stödjer hälso- och sjukvården i arbetet för en säkrare vård. Därför har utvecklingen av det webbaserade samlade stödet i patientsäkerhet skett i samverkan med elva myndigheter och organisationer. I arbetet ingår E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Löf, Patientnämnden, Stockholms läns landsting, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting och Vårdföretagarna.

Till broschyr >>

Till informationsblad >>

Till webbplats >>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.