SLS välkomnar utredning om barns hälsa och skärmtid

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning hos barn och unga samt att ta fram vägledning och rekommendationer. Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar utredningen då behovet av kunskap och rekommendationer är stort.

SLS har tidigare lyft problematiken kring barn och ungas ökade användning av digitala medier och dess koppling till hälsan både i en debattartikel och skrivelse till regeringen.

Enligt socialminister Jakob Forssmed har barns och ungas digitala medieanvändning på kort tid blivit alltmer omfattande och det finns ett stort behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning (1).

”Vi behöver ta ett brett grepp om frågan och undersöka såväl hur skärmtid, det innehåll som konsumeras på plattformarna och hur deras design påverkar barns och ungas hälsa” säger socialminister Jakob Forssmed.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar utredningen och har på SVD debatt tillsammans med representanter för Svensk Förening För Socialmedicin och Folkhälsa samt SLS arbetsgrupp ”Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” efterlyst skärpta regler för digitala plattformar som vänder sig till barn och unga (2).

– Det är bra att Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens Medieråd ska ta fram en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och dess effekter på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Behovet av kunskap och rekommendationer är stort, säger Tobias Alfvén, barnläkare samt ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
 
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” har identifierat ”balans mellan tid ägnat åt digitala medier och hälso­främjande aktiviteter” som en av de viktigaste insatserna för att förbättra hälsan (3).

  1. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/samband-mellan-barns-och-ungas-digitala-medieanvandning-och-halsa-ska-klargoras/
  2. ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom” SVD debatt 2023-02-04
  3. https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf

Den 26 maj arrangerar Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa samt Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” ett webbinar om digitala mediers positiva och negativa effekter på barn och ungas psykiska hälsa.

”Digitala mediers effekt på barn och ungas psykiska hälsa”
Tid & plats: den 26 maj kl. 12-13.30 på Zoom.
Medverkande: Josef Milerad, ordförande Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa”, Anna Sarkadi, ordförande för Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa, Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Maja Engström, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, Sissela Nutley, forskare inom digitala medier och psykisk hälsa, Helena Frielingsdorf, psykiater, ST-läkare socialmedicin, Yvonne Andersson, Statens Medieråd, Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten.

Program & anmälan